STICHTING KALEIDOS werd in 2010 opgericht met als eerste doel de promotie en verspreiding van het werk van de Argentijns-Nederlandse componist en auteur Carlos Micháns. De stichting is vernoemd naar de naam van de Sinfonia Concertante nr. 3 'Kaleidos', (Grieks voor "mooi beeld") van Micháns en verwijst naar de enorm verschillende stemmingen, expansiegraden en kleurschakeringen binnen die omvangrijke compositie.

Een tweede doel van de Stichting is het openbaar maken van de diverse collecties die over de jaren heen door Carlos Micháns zijn opgebouwd en meerdere rubrieken bestrijken. Dit kan geschieden door losse stukken ter beschikking te stellen voor tijdelijke tentoonstellingen of als illustratiemateriaal voor lezingen. Ook zouden delen van de collectie(s) voor zelfstandige exposities kunnen voldoen.

Het bestuur van Stichting Kaleidos bestaat uit Marian van Dijk (voorzitter), Wil Snoek (secretaris & penningmeester), Mariken Zandvliet en Axel Meijer. Artistiek adviseur van Stichting Kaleidos is componist en auteur Carlos Micháns. Aan Stichting Kaleidos is door de belastingdienst de culturele ANBI-status toegekend.

Stichting Kaleidos kan haar doelen alleen bereiken met de steun van vrienden en cultuurliefhebbers. Financiële bijdragen zijn daarom van groot belang en maken het mogelijk om de activiteiten van de Stichting te blijven organiseren. Die kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningr. NL03 SNSB 0706 1180 06, t.a.v. Stichting Kaleidos Utrecht. Alvast hartelijk dank!

The KALEIDOS FOUNDATION was created in 2010 for the promotion and dissemination of the works by Argentine-Dutch composer and author Carlos Micháns. The name of the Foundation was borrowed from his Sinfonia Concertante Nr. 3, "Kaleidos" (Greek for "beautiful image"), a major composition with a great diversity of moods, expression and orchestral colour.

A second goal of the Foundation is to make known to the public the collections built up by Carlos Micháns over the years, which cover a variety of subjects and cultures. This can be achieved by making individual pieces available for temporary exhibitions or as illustrating material for a presentation. Parts of the collection(s) can also be shown in special exhibitions.

The board of the Kaleidos Foundation is formed by: Marian van Dijk (chair person), Wil Snoek (secretary and treasurer), Mariken Zandvliet and Axel Meijer, full members. Artistic adviser: Carlos Micháns. The Kaleidos Foundation has been granted the cultural "ANBI-status".

In order to achieve its goals, the Foundation needs all the help it can get from friends and culture-lovers. Financial support is not only welcome, but allow the Foundation to realise its activities. Contributions can be made to Bank account number NL03 SNSB 0706 1180 06, to the name of "Stichting Kaleidos Utrecht". Thank you!

 

_____________

Klik hier voor het Beleidsplan en andere ANBI-informatie.

Klik hier voor het financiële Jaarverslag.