Zijn literaire werk

....Ik ben de dochter en maîtresse
van de leugen en het leed,
het masker van de wandaad,
de slaafse en trouwe,
gewetenloze idiote,
de onnozele en stomme marionet
van het bedrog en de terreur.
(uit: "Soy Manuela", 2008)

De schrijver en dichter Carlos Micháns laat een andere potentie van zijn creatieve geest zien. Ook in het literaire werk (ca. 20 titels) treft men de veelzijdigheid aan. Zijn leven in Argentinië maar ook de contacten met Aziatische culturen en met name zijn reizen naar India hebben hem in zijn keuzes en zijn stijl beïnvloed. Carlos publiceert in de Spaanse, de Nederlandse, de Engelse en de Franse taal in een direct en toegankelijk taalgebruik.

Onder zijn gepubliceerde uitgaven treft men aan de verhalenbundel "Rogelio G.", "De ogen van Meenakshi" (impressies van Zuid India), verhalen en legendes uit India in "El Mercader de Pumpuhar", de novelle "Madurai, Madurai", de gedichtenbundels "Poemas Terminales" en "Nuevos Abismos (y otros Poemas) / Nieuwe afgronden (en andere gedichten)", een verzameling essays en het deels autobiografische "Het regent Rood in Argentinië". Enkele werken heeft de auteur zelf geïllustreerd. Verder meerdere verhalen- en gedichten-reeksen,  en een introductie (in het Engels) over aspecten van de kunst uit Mongolië.

ENGLISH

... I am the daughter and the mistress

of suffering and lying,

the mask of crime,

the faithful, slavish,

unscrupulous idiot,

the dumb and stupid puppet

of terror and deceit.

(from: "Soy Manuela", 2008)

As a writer and poet, Carlos Micháns reveals another aspect of his many sided creative skills, with a literary outup of ca. 20 volumes. Both his life in his native Argentina and his interest in Asian cultures (mainly through his travels to India) have influenced his style and choice of subjects. His works, whether in Spanish, English, Dutch or French, all share the same direct and accessible language.

Among his published works are: "Rogelio G." (stories), "The eyes of Meenakshi" (impressions of South India), "The Merchant of Poompoohar" (stories and legends of India), "Madurai, Madurai" (a novel), "Terminal Poems", "New Abysses (and other poems)" and "It rains Red in Argentina", a collection of autobiographical essays. His production also includes several other story- and poetry-albums, as well as an Introduction to the Miniature Thangkas of Mongolia.

BOEKEN / BOOKS

Rogelio G. y otros relatos (stories, Spanish, 1998)

Poemas Terminales (poetry, Spanish-Dutch, 1998)

Nuevos Abismos (y otros poemas) (poetry, Spanish-Dutch, 2001)

El Mercader de Pumpuhar (cuentos y leyendas de la India) (stories, Spanish, 1999)

De Ogen van Meenakshi (impressies uit Zuid-India) (stories, Dutch, 1995)

Madurai, Madurai (novel, Dutch, 1999)

Het Regent Rood in Buenos Aires (essays, Dutch, 2003-05)

Nuevos Poemas (poetry, Spanish-Dutch, 2015)

Parabestiario (pequeñas historias de animals) (stories, Spanish, 2008-14))

Miniature Thangkas of Mongolia (a collector’s introduction) (art, English, 2006)

Del Opio de los Pueblos y otros escritos (essays, Spanish, 1984-2014)

A Traveler’s Sketchbook (1988-1996) (drawings, English, 1996)

Volver a Madurai (stories, Spanish, 2014)

Madurai Revisited (stories, English, 2014)

Desde la Oscuridad / Vanuit de Duisternis (poems, Spanish/Dutch, 2016)

Niet echt over Muziek (Brieven aan F.) (essays, Dutch, 2017)

Cahier de Voisey (poems, French, 2017)

Cahier de la Nuit (poems, French, 2017) 

Cahier du Néant (poems, French, 2018)

Cahier de Portraits (poems, French, 2018/19)

 

Books 1

Books 2

Books 3