OOSTERSE KUNST - De collectie Micháns bevat ca. 1.500 beschilderde doeken (Thangkas) uit Tibet, Nepal en Mongolië, de meeste uit de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Onder de Thangkas uit Tibet en Nepal (de meeste van groot formaat) bevinden zich zogenaamde Medische Thangkas, met een lengte van soms drie a vier meter. De Thangkas uit Mongolië behoren tot de miniatuur categorie, d.w.z. van 2x2 tot maximaal 30x20 cm.

Naast Thangkas telt de collectie ca. 400 antieke Nepalese en Mongoolse Tsakli of flash-cards op handgemaakt papier of katoen, gebruikt bij diverse rituelen en als hulpmiddel tijdens de leerfase van jonge monniken.

Voorwerpen in de rubriek Oosterse kunst zijn vertegenwoordigd door een verzameling objecten in brons, steen , klei, papier en hout, al dan niet van religieuze aard, afkomstig uit bovengenoemde landen.

Galerieën: Mongoolse Thangkas (MT; MT2); Tsakli (TS;TS2); Tibet-Nepal Thangkas (TNT); Brons (BR); Oosterse Kunst (OK)

OOSTERSE MANUSCRIPTEN - Tot de collectie Micháns behoren meer dan 200 antieke al dan niet geïllustreerde manuscripten (en ook gedrukte boeken), afkomstig uit verschillende oosterse landen en op verschillende materialen, waaronder:

India - Manuscripten op palmbladeren en handgemaakt papier in o.m. Tamil, Oriya, Hindi, Sanskriet en Bengali, de meeste uit de 19e en vroege 20e eeuw, sommige waarschijnlijk ouder.

Thailand - Grote manuscripten op handgemaakt papier, rijkelijk geïllustreerd, waaronder enkele exemplaren van de "Phra-Malai", een van Thailands meest populaire Boeddhistische teksten. De kopieën in de collectie Micháns dateren uit de 19e en vroege 20e eeuw, met fragmenten uit de late 18e eeuw (taal: Thai).

Mongolië - Diverse manuscripten van verschillend formaat op handgemaakt papier, in Sanskriet, Tibetaans en Oeigoer, naast meerdere (Mongoolse) tekeningen voor diverse doeleinden, zoals voorstudies voor Thangka's, anatomische diagramma's, astrologische symbolen en tabellen , en boekillustraties. Periode: Late 18e tot vroege 20e eeuw.

Tibet en Nepal - Manuscripten op handgemaakt papier in concertina formaat, in Sanskriet en Tibetaans.

China - Taoïstische schilderijen op handgemaakt papier en manuscripten van de Yao minderheid. Tot deze behoren lange rollen (4 tot 5 meter bij 50 cm.) op papier of katoen , geïllustreerd, en meerdere exemplaren in boekvorm, eveneens met illustraties van astrologisch of religieus karakter.

Myanmar en Indonesië: manuscripten op palmbladeren.

Japan - Enkele albums met 18e, 19e en vroeg 20e eeuwse tekeningen en aquarellen, al dan niet voorzien van tekst.

Galerieën: Oosterse Manuscripten (OM); 

ETNISCHE KUNST UIT AFRIKA - De collectie Micháns bevat ca. 200 stukken uit verschillende Afrikaanse etnische groepen, met nadruk op de Makonde (ca. 50 stukken, vooral hoofden) en Baga Nimba (7 maskers van groot formaat), maar ook Bakongo, Bamileke, Eket (beelden), Fang en Fang Bieri (beelden), Igala 'body masks', Yombe (maskers), Tabwa (figuren) en Ekoi (ca. 15 met leder bedekte hoofden).

Galerieën: AK1; AK2; AK3; AK4; AK5;

TEKENINGEN EN AQUARELLEN - De verzameling Tekeningen en Aquarellen bevat honderden stukken van divers formaat, vanaf de 17e eeuw tot heden, zowel anoniem als van bekende en minder bekende kunstenaars. De werken zijn afkomstig uit vooral westerse landen, (inclusief oost Europa) behalve enkele albums en losse exemplaren uit China, Mongolië en Japan. De thematiek loopt uiteen van landschappen en genretaferelen tot mens en dier. Een groot aantal tekeningen en aquarellen is van de hand van Nederlandse kunstenaars uit de 18e, 19e en vroeg 20e eeuw. Ook Carlos Micháns is in deze rubriek aanwezig met aquarellen en tekening uit zijn talloze (reis)schetsblokken.

Galerieën: Antiek (varia) (ANT.V1; ANT.V2; ANT.V3); Antiek (landschap) (ANT.L1); Tragorre Argilano (=Sean Watt) (TRA); Carlos Micháns (varia) (CMV); Carlos Micháns (illustraties) (CMI); Saul Lishinsky (varia) (SLV);

NAAKT - De grote verzameling naakttekeningen en -schilderijen in de collectie Micháns is vooral gericht op het minder bekende werk, zoals schetsen en voorstudies van academische aard, die niet voor het openbaar zijn bedoeld en vaak afgeschreven worden door kunstinstellingen of de kunstenaars zelf. In deze groep bevinden zich tekeningen en schilderijen van kunstenaars uit voornamelijk Europa (inclusief Carlos Micháns zelf), maar ook uit Azië, Noord- en Latijns-Amerika. Andere werken van mild tot sterk erotisch karakter, zijn eveneens niet op een algemeen publiek gericht, ondanks hun vaak hoge technische en esthetische kwaliteit. Hoewel de meeste stukken in deze rubriek van de collectie Micháns uit de 20e eeuw dateren, zijn er ook veel werken uit de 19e, naast meerdere uit de 18e eeuw.

Galerieën: Karolina Zalewska (KZ); Michel Suret-Canale (SC; SC2; SC3); Tracey Padron (TP; TP2); Melissa Grimes (MG); Saul Lishinsky (SL; SL2); Diverse Russische kunstenaars (DRK; DRK2) Diverse Amerikaanse Kunstenaars (DAK1; DAK2; DAK3) Diverse Cubaanse Kunstenaars (DCK); Diverse Britse Kunstenaars (DBK); Diverse Oosteuropese Kunstenaars (DOK); Jan Kooman (JK); Felix d'Eon (FED); Nederlands-Indonesische kunstenaars (IND); Antiek (1700-1900) (ANT; ANT2); Selectie 20e eeuwse kunstenaars (S20K); Carlos Micháns (CM1; CM2; CM3); Mat Kissing (MK1; MK2); G. Cavalieri (GC); Harry Carmean (HC); Monique Bavaud (MB); Billy Thrash (BT); Sam Thorp (ST); Carl Faarup Christensen (CFC); Kathryn Polk (KP); David White (DW); Homoerotische kunst (HK1; HK2; HK3);

GEZICHTEN EN PORTRETTEN - Binnen de collectie tekeningen en schilderijen bevindt zich een grote hoeveelheid hoofden, gezichten en portretten, vanaf de 18e t/m de 21e eeuw, zowel anoniem als van bekende en onbekende kunstenaars. De technieken variëren van eenvoudige schetsen tot zeer gedetailleerde aquarel-, tempera-, pastel- en olieverfportretten.

Galerieën:  Antieke Ned. portrettekeningen (ANDP); Gezichten ca. 1930-2000 (GE); Portretten 18e-begin 20e eeuw (POR1); Portretten 20e-21e eeuw (POR2); Michel Guy (MG); John Sproul (JS); Diverse hoofden en gezichten (DHG); Saul Lishinsky, portretten (SLP);

OUDE BOEKEN EN MANUSCRIPTEN - Hieronder moet men Europese boeken en manuscripten vanaf de late 15e tot de late 19e eeuw verstaan. De collectie, hoewel niet te omvangrijk, bevat meerdere, soms zeldzame exemplaren uit de 16e eeuw, zowel gedrukt als in manuscriptvorm, vroege muziekedities en manuscripten van werken van o.m. Mozart, Rossini, Zingarelli en Zweers.

OOSTERS TEXTIEL - In de beperkte verzameling oosters textielwerk in de collectie Micháns bevinden zich enkele tientallen stukken uit Mongolië (borduurwerk), Oezbekhistan (suzani) en India (rijkelijk geborduurde saris, sjaals, kleden en kledingstukken). Ze dateren bijna uitsluitend uit de (vroege tot late) 20e eeuw.

Galerieën: Indiaas Textiel (IT1, IT2,IT3, IT4, IT5); Divers Oosters Textiel (DOT)

ICONEN - De collectie bevat vooral provinciale iconen uit de late 19e en vroege 20e eeuw, afkomstig uit Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten.

Galerie: (IC)